HÅLLBARHET

 • Hållbarhet på Brothers
 • Som Brothers-kund ska du känna dig trygg med att varorna som du köper lever upp till högt ställda krav på kvalitet, produktsäkerhet och kemikalieinnehåll.
  Vi arbetar med att säkerställa att tillverkningen sker under förhållanden som uppfyller de internationella kraven på mänskliga rättigheter.
  Utöver detta arbetar vi med att identifiera och minska vår miljöpåverkan.

 • Människor och produktion
 • Djurskydd
 • Ditt plagg
 • Hållbarhetsrapporter
 • Plaggvård
 • Några favoriter från A Conscious Choice: