MÄNNISKOR & PRODUKTION

 • Människor och produktion - hållbarhet
 • ARBETSVILLKOR & SÄKERHET

 • KONTROLLER & PROCESSER

  Vi på Brothers arbetar för förbättrade arbetsvillkor och människors säkerhet i vår produktionskedja. Detta gör vi genom att ställa krav genom vår uppförandekod, kontroll att kraven följs med hjälp av oberoende revisioner men även interna kontroller. På våra största produktionsmarknader har vi produktionskontor eller samarbete med en lokal partner.
  Om det vid kontroll eller på annat sätt framkommer att en fabrik brutit mot uppförandekoden skapar vi en åtgärdsplan tillsammans med leverantören, vilken vi sedan följer upp. Sker en allvarligare överträdelse uppmanar vi leverantören att åtgärda detta omgående. Om leverantören inte vidtar lämpliga åtgärder kan det leda till att samarbetet avbryts. Vi tycker dock att det är viktigt att alltid ge leverantören en chans att göra förbättringar.

  BANGLADESH ACCORD

  Brothers är sedan 2014 en del av intiativet Accord on Building and Fire Safety in Bangladesh (Bangladesh Accord). Bangladesh Accord är ett avtal mellan klädesföretag och globala fackföreningsorganisationer som syftar till att förbättra säkerheten i de många textilfabrikerna i landet. Avtalet innehåller bland annat oberoende och transparanta inspektioner, obligatoriska reparationer och renoveringar av fabriker, ökat inflytande för textilarbetarna och en översyn av landets standarder för byggnads- och brandsäkerhet. Brothers samarbetar med ett fåtal fabriker i Bangladesh och ser deltagande i Bangladesh Accord som ett bra komplement till vårt befintliga arbete uppförandekod och kontroller. Här hittar du mer information om Bangladesh Accord.

  Bangladesh Accord
 • AMFORI BSCI

  Brothers är sedan 2005 medlemmar i Amfori BSCI som är ett internationellt initiativ där företag gemensamt arbetar för att förbättra arbetsvillkoren i sina leverantörskedjor. Amfori BSCI arbetar för att säkra systematisk, oberoende uppföljning av leverantörskedjor. Genom Amfori BSCIs delar vi tillsammans med över 2000 andra medlemmar uppförandekod, vilket ger en extra tyngd i diskussioner med leverantörer. Klicka här för mer information om Amfori BSCI.

  I Amfori BSCI: s uppförandekod ingår krav på:  
  Föreningsfrihet och rätt att ingå kollektivavtal
  Diskrimineringsförbud Skälig lön
  Skälig arbetstid
  Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
  Förbud mot barnarbete
  Särskilt skydd för unga arbetstagare
  Förbud mot tvångsarbete
  Trygga anställningsvillkor  
  Miljöpåverkan
  Etiskt företagande och förbud mot mutor

  Vi förbättrar social kompetens hos vår leveranskedja via amfori BSCI. Här hittar du mer information om Amfori BSCI

  Amfori BSCI
 • LEVERANTÖRSLISTA

  Vi på Brothers tycker det är viktigt att våra intressenter har möjlighet att ha insyn i vår verksamhet och att vi är transparenta med vad vi gör, därför publicerar vi vår leverantörslista. Den kommer att uppdateras två gånger per år och kriteriet för att en produktionsenhet ska vara listad är att värdet av våra ordrar överstiger 100 000 SEK per säsong och att vi jobbat med fabriken under minst en säsong.

 • SAMHÄLLSENGAGEMANG

 • Brothers samarbetar med Human Bridge, vilka arbetar med materialbistånd. Organisationen förser sjukhus med begagnad sjukvårdsutrustning men skänker även kläder och annat material vid humanitära katastrofer. Brothers skänker centrala reklamationer, felaktiga produkter, överskott och styckesreklamationer. Inga produkter som skänks till Human Bridge får på något sätt vara skadliga för användaren. 
  För oss på Brothers är det självklart att vara med och bidra till välgörenhet, någonting vi årligen gör genom exempelvis Mustaschkampen – där vi under flera års tid varit huvudsponsorer och bidragit i kampen mot prostatacancer.

 • LÄS MERA OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE:

 • Djurskydd
 • Material och produkt
 • Rapporter