MATERIAL & PRODUKT

 • Ditt plagg
 • A CONSCIOUS CHOICE

  A conscious choice är är vår guide till produkter som är producerade mer hållbart. Vi har tagit fram A Conscious Choice för att vi vill att det ska vara lätt för våra kunder att göra ett medvetet val. Märkningen visar att produkten har tagits fram genom en mer hållbar process. Klicka på A conscious choice-loggan här nedan för mer information om materialen som vi har i vårt sortiment och som vi klassar som mer hållbara.

  A Concious Choice Denim är Brothers märkning av denim-plagg tillverkade på ett mer hållbart sätt och med en mindre miljöpåverkan. Våra Concious Choice Denim produkter är tillverkade med 20% lägre vattenförbrukning, 45% mindre energi och har en 30% lägre klimatpåverkan jämfört med vanlig denim tillverkning. Gör ett concious choice!.

  A conscious choice
 • BETTER COTTON INITIATIVE (BCI)

  Vi är stolta medlemmar i Better Cotton Initiative (BCI). Detta har vi varit sedan 2013 och som medlemmar bidrar vi till organisationens mission att ställa om bomullsindustrin – att förbättra industrin för arbetarna, för miljön bomullen odlas i och för marknadens framtid. 

  Better Cotton Initiative (BCI) utbildar bönder att använda vatten effektivt, att ta hand om jordmånen och den naturliga livsmiljön, att minska användningen av de mest skadliga kemikalierna och att respektera arbetarnas rättigheter och välmående.

  Vårt mål är att 100% av den bomullen som vi köper ska vara av mer hållbar fiber 2025, detta inkluderar BCI-bomull och ekologisk bomull. Bomull från Better Cotton Initiative  kommer från ett Mass Balance system och  är inte spårbart till slutprodukt. Läs mer på bettercotton.org/massbalance för att lära dig hur Mass Balance fungerar.

  Better Cotton Initiative
 • EKOLOGISK BOMULL

  Ekologisk bomull odlas med effektivare vattenanvändning och med mindre skadliga kemikalier. Genom att man använder mer naturliga processer minskar man risken att bomullsbönderna exponeras av skadliga kemikalier vid tillverkningen. Ekologisk bomull står för cirka två procent av världens bomullsodling och för att säkerställa att bomullen vi använder är ekologisk köper vi enbart tredjeparts-certifierad ekologisk bomull. Bomullen ska vara certifierad enligt GOTS – Global Organic Textile Exchange eller OCS – Organic Content Standard.

  ÅTERVUNNEN ULL

  Den återvunna ullen i våra produkter kommer ifrån produktionsspill. Genom att ta hand om materialet sparar man råvara, kemikalieanvändning, vatten och energi. Man blandar den återvunna ullen med vanlig ull för kvaliténs skull, detta spinns och stickas eller vävs till nytt tyg.

 • Better Cotton - bild av bomullsfält
 • KVALITET OCH PRODUKTSÄKERHET

  Kvalitet är i fokus när vi på Brothers tar fram produkter. Vi har strikta krav för att säkerställa en god kvalitet på våra produkter, detta för att dina plagg ska vara säkra och ha lång livslängd. Vi har avtal med våra leverantörer för att säkerställa att produkterna lever upp till våra kvalitetskrav. Utöver detta följer vi upp kraven genom kvalitetstester hos externa oberoende laboratorier inför varje produktionsstart. Brothers kvalitetsavdelning kan även göra tester på eget laboratorium vid produktfel eller för utredning av kvalitetsbrister.

  Att göra kvalitetskontroller, för att säkerställa att produkten lever upp till de krav som ställs, är viktigt, för annars riskerar vi att plaggets kvalitet inte är bra nog. Det i sin tur resulterar i att plagget får en kortare livslängd och belastar miljön i onödan.

  ÅTERANVÄNDA OCH ÅTERVINNA

  Brothers deltar i Textiles for Recycling Initiative (T4RI) som arbetar för att branschen ska ta sin del av ansvaret för att textilier i första hand återanvänds, därefter återvinns på bästa sätt, och som sista alternativ förbränns. T4RI vill verka för ett kretsloppssamhälle och att miljönyttan alltid sätts i fokus.

   

 • KEMIKALIER

  I tillverkningsprocessen av textila produkter finns det många olika typer av kemikalier vars syfte är att förädla den textila varan. När man pratar om kemikalier förknippas detta ofta med någonting farligt, vilket det också kan vara om man inte har tillräckligt bra kunskap om effekterna och riskerna med olika kemikalier.

  Kemikaliefrågan är central för Brothers och vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att informera och utbilda. Brothers arbetar utifrån krav som är framtagna från internationell och europeisk lagstiftning. Utöver lagkrav får våra produkter inte heller innehålla ämnen som är listade som kandidatämnen i REACH-förordningen. Utöver detta har vi på Brothers valt att begränsa kemikalier utifrån branschorganisationers rekommendationer. Här kan du läsa mer om våra kemikaliekrav.

  För att säkerställa att leverantörerna följer de krav vi har och att produkterna inte innehåller kemikalier som är otillåtna görs stickprov på externa laboratorier. Vilka produkter som testas baseras på om man använt sig av en ny leverantör för produkten, leverantörens tidigare resultat, ifall produkten anses vara en riskprodukt eller om ny lagstiftning har implementerats. Vilka tester som utförs sker inte slumpmässigt, utan bestäms utifrån en riskbedömning av produkten.

  För att få information och hålla oss uppdaterade på ny lagstiftning deltar vi aktivt i olika nätverk. En av dessa är Kemikaliegruppen RI.SE, där vi får uppdaterad information kring kemi- och miljörelaterade frågor, stöd och verktyg för att hjälpa till med arbetet kring kemikaliefrågor. 

  En annan är SIS, vilket är en medlemsorganisation som leder utvecklingen av och sprider kunskap kring nyttan med standarder. Brothers deltar i arbetsgrupper inom den tekniska kommittén för textil – bland annat mekaniska egenskaper och färg, tvätt och vatten. 

 • fd

 • Kemikaliegruppen  
 • LÄS MERA OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE:

 • Människor och produktion
 • Djurskydd
 • Rapporter